Perkataan Ekakata

PERKATAAN ekakata bermaksud perkataan yang mempunyai satu suku kata sahaja. Biasanya perkataan ini dieja dengan bunyi tertutup. Dalam perbincangan kali ini kita akan memfokuskan ekakata yang berbunyi [a] tertutup sahaja. Ekakata jati bahasa Melayu dan serapan Inggeris dieja dengan tanpa huruf vokal alif.

Contohnya:

Jawi Rumi
بس bas
چم cam
ڬس gas
جم jam
رس ras
تر tar
ۏن van

Namun sekiranya perkataan ekakata ini bermula dengan huruf waw [و] hendaklah dieja dengan menambahkan alif selepasnya.

Contohnya:

Jawi Rumi
واد wad
واڠ wang
واه wah
وات wat
واو wau

Ekakata yang merupakan serapan daripada bahasa Arab berpola tertutup [a], dieja dengan mengikut ejaan asalnya. Biasanya ditulis vokal alifnya.

Contohnya:

Jawi Rumi
عام am
باب bab
حال hal
خاص khas